Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 1 van 7 (68 resultaten)

Dhr. Hans Wormer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, BelastingenToelichting: Hoofd van de afdeling Basisregistratie Personen en Belastingen.

Dhr. Marc Wit

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: oktober 2011 (9 jaar, 25 dagen in dienst)
Toelichting: Hoofd Concern Inkoop en Aanbestedingen.

Van 2003 tot 2011 was Marc Wit teamleider Afdelingsondersteuning.

Dhr. Richard Wielinga

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2016 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Richard Wielinga is bestuurslid bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Dhr. Franc Weerwind

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: september 2015 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Frans Weerwind (D66) heeft zijn portefeuille: Coördinatie van veiligheidsvraagstukken en veiligheidsregio, Openbare orde, Politie, Brandweer, Crisis- en rampenbestrijding, Vergunning verlening, Toezicht en handhaving Internationale betrekkingen, Europa, MRA, Regionale samenwerking, Coördinatie Lobby agenda en Straatnaamgeving.

Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Frans Weerwind (D66) heeft zijn portefeuille: Coördinatie veiligheid, Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid, Politie, Brandweer, Crisis- en rampenbestrijding/-organisatie, Vergunningverlening op gebied taken burgemeester, Toezicht en handhaving, Straatnaamgeving, Internationale betrekkingen en Stadsarchief.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Almere. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Almere.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Medio 2016 is Franc Weerwind benoemd tot commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid (bestuurslid VNG).

Mevr. Leonie Vestering

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Gea Vermeulen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Concerndirecteur 'Stad en Participatie'.

Mevr. Marjolijn Veenstra

Functie: RaadslidPolitiek: Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Maaike Veeningen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperide 2018-2022
Wethouder Maaike Veeningen heeft in haar portefeuille: Economische zaken, werkgelegenheid/vestigingsbeleid (grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling, regie fonds verstedelijking, recreatie en toerisme, aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, beleid vergunningverlening, revitalisering bedrijventerreinen, internationale betrekkingen, markt en
vastgoed), regionale samenwerking en Bestuurlijk trekker van opgave 'Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven'.

Maaike Veeningen is de 5e locoburgemeester.

Mevr. Elian van Nunen

Functie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Almere
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Tanja van Nieuwenhuizen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: augustus 2010 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunctdirecteur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), gemeente Almere.