Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 1 van 8 (75 resultaten)

Dhr. Franc Weerwind

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Frans Weerwind (D66) heeft zijn portefeuille: Coördinatie van veiligheidsvraagstukken en veiligheidsregio, Openbare orde, Politie, Brandweer, Crisis- en rampenbestrijding, Vergunning verlening, Toezicht en handhaving Internationale betrekkingen, Europa, MRA, Regionale samenwerking, Coördinatie Lobby agenda en Straatnaamgeving.

Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Frans Weerwind (D66) heeft zijn portefeuille: Coördinatie veiligheid, Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid, Politie, Brandweer, Crisis- en rampenbestrijding/-organisatie, Vergunningverlening op gebied taken burgemeester, Toezicht en handhaving, Straatnaamgeving, Internationale betrekkingen en Stadsarchief.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Almere. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Almere.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Medio 2016 is Franc Weerwind benoemd tot commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid (bestuurslid VNG).

Dhr. Jaap Meindersma

Functie: DirecteurIn dienst sinds: september 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct-directeur Dienst Stadsbeheer, gemeente Almere.

Dhr. Joop Huijsman

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct-directeur, gemeente Almere.

Mevr. Gea Vermeulen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: april 2018 (8 maanden in dienst)
Toelichting: Concerndirecteur 'Stad en Participatie'.

Mevr. Tanja van Nieuwenhuizen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: augustus 2010 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunctdirecteur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), gemeente Almere.

Dhr. Martijn Rengelink

Functie: DirecteurIn dienst sinds: februari 2009 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf april 2016 is Martijn Rengelink interim-gemeentesecretaris.

Vanaf 2014 is Martijn Rengelink directeur dienst Sociaal Domein. Tevens is Martijn Rengelink  lid van de kerngroep ´Netwerk Directeuren Sociaal Domein´.
      
Van 2012 tot 2015 is Martijn Rengelink interim-directeur bij de afdeling Publiekszaken in de gemeente Almere. Van 2011 tot 2012 is Martijn Rengelink programmamanager Schuldhulpverlening.

Feb2009 - 1 december2012
Martijn Rengelink is adjunct-directeur bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Almere.

Dhr. Henk-Jan Bodewitz

Functie: DirecteurIn dienst sinds: november 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Henk Jan Bodewitz is concerncontroller en Directeur van de Stafdienst Bestuurszaken, gemeente Almere. 

Van 2008 tot 2010 was Henk-Jan Bodewitz afdelingsmanager Bestuursadvies en van 2003 tot 2008 teamleider Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Almere.

Dhr. Richard Wielinga

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Richard Wielinga is bestuurslid bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Dhr. David Kok

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2013 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Mevr. Barbara Miggelbrink-Duvivier

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur Almere.