Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 1 van 7 (70 resultaten)

Mevr. Hilde van Garderen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hilde van Garderen heeft in haar portefeuille: Stadsvernieuwing, Beheer en onderhoud, Marketing en communicatie, Almere City Marketing, Kunst en cultuur en Collegiaal bestuur.

Hilde van Garderen is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Jerzy Soetekouw

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jerzy Soetekouw heeft in zijn portefeuille: Wmo (Individuele ondersteuning, Groepsgerichte ondersteuning, Hulpmiddelen), Wijkteams, Laaggeletterdheid, Integratie, diversiteit en inclusie, Werk en inkomen, Schulden voorkomen en oplossen en de Bestuurlijk trekker van opgave 'Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag'.

Jerzy Soetekouw is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Jaap Lodders

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Bedrijfsvoering, Sport, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jaap Lodders heeft in zijn portefeuille: Financiën, Sport, Dienstverlening, Vergunningen, toezicht, handhaving, Digitalisering
de digitale stad (ict intern, informatieveiligheid/privacy) en Bedrijfsvoering, incl. HRM.

Jaap Lodders is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Loes Ypma

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Loes Ypma heeft in haar portefeuille: Floriade, Rondje Weerwater, Wonen, nieuwbouw, (sociale) woningbouw, transformatie, vernieuwend bouwen, Woonvisie, Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang/crisisopvang.

Loes Ypma is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Marjan Haak

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2019 (2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marjan Haak-Griffioen vervangt tijdelijk wethouder Aldrik Dijkstra.

Mevr. Maaike Veeningen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperide 2018-2022
Wethouder Maaike Veeningen heeft in haar portefeuille: Economische zaken, werkgelegenheid/vestigingsbeleid (grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling, regie fonds verstedelijking, recreatie en toerisme, aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, beleid vergunningverlening, revitalisering bedrijventerreinen, internationale betrekkingen, markt en
vastgoed), regionale samenwerking en Bestuurlijk trekker van opgave 'Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven'.

Maaike Veeningen is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Jan Hoek

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Hoek heeft in zijn portefeuille: Regie Almere 2.0, Bestuurlijke verbetering (participatie, democratisering), Duurzame ontwikkelingen (milieu, energietransitie, circulaire economie, aardgasloos, groen/blauw, afval, Mobiliteit/bereikbaarheid en vervoer, Warmtevisie), Innovatie, Omgevingswet en Omgevingsvisie, Dierenwelzijn, Wonen
(inbreiding bestaande wijken, toekomstbestendig maken) en Bestuurlijk trekker van opgave 'Verduurzaming'.

Jan Hoek is de 6e locoburgemeester.

Dhr. Johan de Leeuw

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Almere Partij / OPA (2016-)
Politiek leider Almere Partij / OPA
Lijsttrekker Almere Partij / OPA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Jimmy van der Vliet

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 27 dagen in dienst)

Dhr. Rob Maurits

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2018 (7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van maart 2018 tot september 2018 is Rob Maurits fractieassistent.