Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 1 van 7 (66 resultaten)

Dhr. Frits Huis

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Almere
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Recreatie / Toerisme, Evenementen en marketing, Wonen en Volkshuisvesting, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) heeft in zijn portefeuille: Stedelijk Beheer, Openbaar vervoer, Parkeerbeleid, Milieubeleid en -wetgeving (waaronder Stad zonder afval), Toerisme, Recreatie, Waterbeheer, Kunst en cultuur, Communicatie / marketing en het Evenementenbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frits Huis (Leefbaar Almere) 5232 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Frits Huis, Raadslid, Leefbaar Almere, gemeente Almere

Dhr. Tjeerd Herrema

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Beleid wonen (inclusief particulier opdrachtgeverschap), Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (incl. Welstand), Grondbeleid (inclusief grondbedrijf), Floriade, Growing Green Cities, Integrale wijkaanpak, Regionale Bereikbaarheid, Groen blauw casco en Waterbeleid, Almere 2.0 (inclusief coördinatie Fonds Verstedelijking Almere), Stedelijke regie (programmering, AROMA, Meerjarenperspectief grondexploitaties, bestuurlijke voortgangsrapportages).

Dhr. René Peeters

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Jeugd en Gezin (transities Jeugdzorg en WMO/AWBZ), Jeugdbeleid (met uitzondering van jeugdwerkloosheid), Onderwijs, Laaggeletterdheid, Coördinatie onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie, Bestuurlijke vernieuwing (waaronder participatie), Welzijn (incl. vrijwilligers), JeugdFloriade en Sport.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering, onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en binnen de gemeente Almere verantwoordelijk voor het sportbeleid. Wethouder René Peeters heeft de portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport.

Eerder was wethouder René Peters (D66) verantwoordelijk voor: Contactwethouder Almere Stad West, gebied Noorderplassen, Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de gemeente Almere.
Werkzaamheden bij de Overheid:

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Rene Peeters lijsttrekker van D66 in de gemeente Almere. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René Peeters (D66) 5802 voorkeurstemmen. 
  
René Peeters is bestuurslid van de VNG-afdeling Flevoland. Tevens is Rene Peeters lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).Dhr. Mark Pol

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische ontwikkeling, Vastgoed, Bedrijfsvoering (met uitzondering van HRM), (Internationaal) economisch beleid, Werkgelegenheid, Detailhandel, Coördinatie beheer en ontwikkeling bedrijventerreinen, Beheerder Fonds Verstedelijking Almere en de Coördinatie Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie implementatie programma akkoord, Coördinatie IFA, Planning en control, inclusief vastgoedbeheer, vermogensbeheer en grondexploitaties, Deelnemingen, eventuele verzelfstandigingen; financiële invalshoek en governance-structuur, Deregulering, Personeel en organisatie, Concerntaken en in de gemeente Almere verantwoordelijk voor het Aanbestedingsbeleid. Wethouder Mark Pol heeft de portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Vastgoedbedrijf.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mark Pol (VVD) 760 voorkeurstemmen. 

Mark Pol is lid van de commissie Financiën (VNG) en lid van CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad).
 
Mark Pol (26 jaar) is de jongste Almeerse wethouder ooit.

Wethouder Mark Pol was voorzitter van de rekenkamer 2010 - 2012. Mark Pol was gemeenteraadslid van 2010 tot 2012.


Mevr. Froukje de Jonge

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Froukje de Jonge (CDA) heeft in haar portefeuille: Participatie, werk en Inkomen (transities Participatiewet), Integratie en diversiteit, Armoedebeleid, Schulddienstverlening, Arbeidsmarktbeleid (jeugd- en seniorenwerkloosheid en beschutte werkvormen), Vrouwenopvang, Coördinatie huiselijk geweld, Publiekszaken, HRM en Maatschappelijke opvang.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Froukje de Jonge (CDA) 2516 voorkeurstemmen.

Mevr. Colette Holter

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. Erik Theunissen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. Jan Lems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Lems is fractievoorzitter D66 Almere, gemeente Almere.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Lems (D66) 324 voorkeurstemmen.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Almere) heeft D66 Almere 6.693 stemmen.

In 2006 heeft D66 1 zetel in de gemeenteraad.


Dhr. Jerzy Soetekouw

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2016-)
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tot oktober 2016 is Jerzy Soetekouw vice-fractievoorzitter PvdA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jerzy Soetekouw (PvdA) 274 voorkeurstemmen.

Mevr. Rachida Moreira Figueiredo-van Vegten

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)