Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 2 van 7 (66 resultaten)

Dhr. Mark de Kuster

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Johan de Leeuw

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Almere Partij / OPA (2016-)
Politiek leider Almere Partij / OPA
Lijsttrekker Almere Partij / OPA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Robert de Vries

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Robert de Vries is afdelingshoofd WZI bij de gemeente Almere.

Dhr. Allet Dopmeijer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Allet Dopmeijer is programmamanager bij het sociaal domein (gemeente Almere). Van 2008 tot 2011 was Allet Dopmeijer afdelingsmanager DMO.

Dhr. René Eekhuis

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Respect Almere (2015-)
Politiek leider Respect Almere
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tot 4 september 2015 was René Eekhuis lid van de PVV-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René Eekhuis (PVV) 260 voorkeurstemmen.

Mevr. Boukje Elgersma

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2003 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Plaatsvervangend Raadsgriffier Gemeenteraad Almere
Raadsadviseur

Dhr. Ulysse Ellian

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Hans Everhard

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2017-)
Politiek leider SP
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Frank Fesevur

Functie: RaadslidPolitiek: PVV
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Tjeerd Herrema

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Beleid wonen (inclusief particulier opdrachtgeverschap), Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (incl. Welstand), Grondbeleid (inclusief grondbedrijf), Floriade, Growing Green Cities, Integrale wijkaanpak, Regionale Bereikbaarheid, Groen blauw casco en Waterbeleid, Almere 2.0 (inclusief coördinatie Fonds Verstedelijking Almere), Stedelijke regie (programmering, AROMA, Meerjarenperspectief grondexploitaties, bestuurlijke voortgangsrapportages).