Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 4 van 7 (66 resultaten)

Dhr. Bastiaan Malotaux

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bastiaan Malotaux (CDA) 52 voorkeurstemmen.

Dhr. Jaap Meindersma

Functie: DirecteurIn dienst sinds: september 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct-directeur Dienst Stadsbeheer, gemeente Almere.

Mevr. Barbara Miggelbrink-Duvivier

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur Almere.

Mevr. Rachida Moreira Figueiredo-van Vegten

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. Azhar Naeem

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. René Peeters

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Jeugd en Gezin (transities Jeugdzorg en WMO/AWBZ), Jeugdbeleid (met uitzondering van jeugdwerkloosheid), Onderwijs, Laaggeletterdheid, Coördinatie onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie, Bestuurlijke vernieuwing (waaronder participatie), Welzijn (incl. vrijwilligers), JeugdFloriade en Sport.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering, onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en binnen de gemeente Almere verantwoordelijk voor het sportbeleid. Wethouder René Peeters heeft de portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport.

Eerder was wethouder René Peters (D66) verantwoordelijk voor: Contactwethouder Almere Stad West, gebied Noorderplassen, Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de gemeente Almere.
Werkzaamheden bij de Overheid:

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Rene Peeters lijsttrekker van D66 in de gemeente Almere. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René Peeters (D66) 5802 voorkeurstemmen. 
  
René Peeters is bestuurslid van de VNG-afdeling Flevoland. Tevens is Rene Peeters lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).Dhr. Mark Pol

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische ontwikkeling, Vastgoed, Bedrijfsvoering (met uitzondering van HRM), (Internationaal) economisch beleid, Werkgelegenheid, Detailhandel, Coördinatie beheer en ontwikkeling bedrijventerreinen, Beheerder Fonds Verstedelijking Almere en de Coördinatie Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie implementatie programma akkoord, Coördinatie IFA, Planning en control, inclusief vastgoedbeheer, vermogensbeheer en grondexploitaties, Deelnemingen, eventuele verzelfstandigingen; financiële invalshoek en governance-structuur, Deregulering, Personeel en organisatie, Concerntaken en in de gemeente Almere verantwoordelijk voor het Aanbestedingsbeleid. Wethouder Mark Pol heeft de portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Vastgoedbedrijf.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mark Pol (VVD) 760 voorkeurstemmen. 

Mark Pol is lid van de commissie Financiën (VNG) en lid van CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad).
 
Mark Pol (26 jaar) is de jongste Almeerse wethouder ooit.

Wethouder Mark Pol was voorzitter van de rekenkamer 2010 - 2012. Mark Pol was gemeenteraadslid van 2010 tot 2012.


Dhr. Jouke Posthumus

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jouke Posthumus is projectleider bij het Kabinet & Veiligheid, gemeente Almere.
Aanverwant:2007 - 2011Dhr. Jouke Posthumus, Statenlid, CDA Flevoland, Provincie Flevoland

Dhr. Jan Dirk Pruim

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2002 (16 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Almere.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Dirk Pruim is raadsgriffier van de gemeenteraad in Horst aan de Maas. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Almere en de raadscommissies. Jan Dirk Pruim is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.


Mevr. Lydia Putter

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Lydia Putter is projectmanager (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) bij de gemeente Almere.