Overheid in Flevoland

Gemeente Almere (Flevoland)

Pagina 4 van 7 (67 resultaten)

Dhr. Erik Kunst

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2017 (3 maanden in dienst)
Toelichting: Erik Kunst vervangt tijdelijk raadslid Rob van de Kamp.

Dhr. Jan Lems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Lems is fractievoorzitter D66 Almere, gemeente Almere.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Lems (D66) 324 voorkeurstemmen.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Almere) heeft D66 Almere 6.693 stemmen.

In 2006 heeft D66 1 zetel in de gemeenteraad.


Dhr. Bastiaan Malotaux

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bastiaan Malotaux (CDA) 52 voorkeurstemmen.

Dhr. Jaap Meindersma

Functie: DirecteurIn dienst sinds: september 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct-directeur Dienst Stadsbeheer, gemeente Almere.

Mevr. Barbara Miggelbrink-Duvivier

Functie: GriffieIn dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur Almere.

Mevr. Ellentrees Müller-Klijn

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2004 (13 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ellentrees Muller-Klijn (VVD) 513 voorkeurstemmen. 
       
Vanaf 1 maart 2013 is gemeenteraadslid Ellentrees Müller-Klijn vice-voorzitter van de gemeenteraad in Almere en voorzitter van het presidium.

De vice-voorzitter van de gemeenteraad vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid in de raadsvergadering en neemt de technische leiding van de vergadering op zich. Dit komt voor wanneer de burgemeester bijvoorbeeld geveld is door ziekte. Het voorzitterschap van de raad is functioneel. Ellentrees Müller-Klijn behoudt het stemrecht tijdens de raadsvergadering.

Dhr. René Peeters

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Jeugd en Gezin (transities Jeugdzorg en WMO/AWBZ), Jeugdbeleid (met uitzondering van jeugdwerkloosheid), Onderwijs, Laaggeletterdheid, Coördinatie onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie, Bestuurlijke vernieuwing (waaronder participatie), Welzijn (incl. vrijwilligers), JeugdFloriade en Sport.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder René Peeters (D66) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering, onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en binnen de gemeente Almere verantwoordelijk voor het sportbeleid. Wethouder René Peeters heeft de portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport.

Eerder was wethouder René Peters (D66) verantwoordelijk voor: Contactwethouder Almere Stad West, gebied Noorderplassen, Coördinatie jeugdbeleid, Onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en programmering onderwijshuisvesting, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie, Sociaal cultureel werk, Preventie overlast jeugd en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de gemeente Almere.
Werkzaamheden bij de Overheid:

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Rene Peeters lijsttrekker van D66 in de gemeente Almere. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft René Peeters (D66) 5802 voorkeurstemmen. 
  
René Peeters is bestuurslid van de VNG-afdeling Flevoland. Tevens is Rene Peeters lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).Dhr. Mark Pol

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische ontwikkeling, Vastgoed, Bedrijfsvoering (met uitzondering van HRM), (Internationaal) economisch beleid, Werkgelegenheid, Detailhandel, Coördinatie beheer en ontwikkeling bedrijventerreinen, Beheerder Fonds Verstedelijking Almere en de Coördinatie Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Mark Pol (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie implementatie programma akkoord, Coördinatie IFA, Planning en control, inclusief vastgoedbeheer, vermogensbeheer en grondexploitaties, Deelnemingen, eventuele verzelfstandigingen; financiële invalshoek en governance-structuur, Deregulering, Personeel en organisatie, Concerntaken en in de gemeente Almere verantwoordelijk voor het Aanbestedingsbeleid. Wethouder Mark Pol heeft de portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Vastgoedbedrijf.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mark Pol (VVD) 760 voorkeurstemmen. 

Mark Pol is lid van de commissie Financiën (VNG) en lid van CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad).
 
Mark Pol (26 jaar) is de jongste Almeerse wethouder ooit.

Wethouder Mark Pol was voorzitter van de rekenkamer 2010 - 2012. Mark Pol was gemeenteraadslid van 2010 tot 2012.


Dhr. Jouke Posthumus

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jouke Posthumus is projectleider bij het Kabinet & Veiligheid, gemeente Almere.
Aanverwant:2007 - 2011Dhr. Jouke Posthumus, Statenlid, CDA Flevoland, Provincie Flevoland

Dhr. Erwin Prins

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)