Overheid in Flevoland

Gemeente Lelystad (Flevoland)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Mevr. Ina Adema

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Ina Adema (VVD) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en brandweer, Communicatie en voorlichting, Horeca en Bestuurlijke vernieuwing.

Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Ina Adema heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en brandweer, Communicatie & voorlichting en Horeca.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 15 maart 2019 is Ina Adema vice-voorzitter van het G40-stedennetwerk.

Ina Adema is secretaris bij Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Mevr. Nelly den Os

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nelly den Os heeft in haar portefeuille: Wmo (Maatschappelijke dienstverlening), Jeugdzorg, Beheer openbare ruimte (coördinerend ‘Mensen Maken de buurt’), Personeel enorganisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering & digitalisering/ICT.

Nelly den Os is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Ed Rentenaar

Functie: WethouderPolitiek: InwonersPartij Lelystad
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Natuurbeheer en –ontwikkeling, Recreatie en toerisme, Gemeentelijke dienstverlening, Kustontwikkeling, Bataviakwartier, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer (mobiliteit) en Uitvoering project campus/SVOL.

Ed Renetenaar is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke - en Stadsontwikkeling, MRA (trekker), Verkeer en Mobiliteit (incl. parkeren en parkeerexploitaties; OV en verkeersveiligheid, vervoersregio), Toerisme, Ontwikkeling kust (incl. Flevokust, Batavialand en ontwikkeling Kust Noord), Grondzaken, Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (incl. MFA ’s en IHP), Vergunningverlening WABO uitgebreid (niet passend binnen vastgestelde ruimtelijke kaders) en Dierenwelzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf december 2015 is Ed Rentenaar voorzitter van VNG Flevoland.

Dhr. Arjen Schepers

Functie: GemeentesecretarisIn dienst vanaf: oktober 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Peter Schot

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Schot heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling, Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie), Vergunningverlening, Fysieke veiligheid, Emancipatie en integratie, Kunst en cultuur.

Peter Schot is de 5e locoburgemeester.

Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische zaken, waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing, Lelystad Next Level coördinatie, Wonen, volkshuisvesting en Stadshart.

Janneke Sparreboom is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn (AWBZ/WMO) (incl. buurthuiswerk en coördinatie vrijwilligerswerk)
Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Maatschappelijke dienstverlening (incl. dag en nachtopvang), Gezondheidszorg, Integratie en emancipatie, Kunst en cultuur, Stadshart, Personeel en Organisatie (+ Onderzoek en Statistiek bij brede monitoring en overigens portefeuillespecifiek).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Sparreboom-van der Spoel (VVD) 2366 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel, Raadslid, VVD, gemeente Lelystad

Dhr. Nico van den Bergh

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: februari 2019Uit dienst vanaf: oktober 2019 (8 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.

Dhr. John van den Heuvel

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John van den Heuvel (SP) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd), Armoede en schuldhulpverlening, Uitvoering ICL besluit en Handhaving.

John van den Heuvel is de 6e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John van den Heuvel (SP) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen (incl. Participatiewet), Stads- en wijkbeheer (incl. natuur, flora, fauna en ecologie, Bataviahaven, riolering ), Wijkvernieuwing / stedelijke vernieuwing op uitnodiging (incl Ronde tafel Zuiderzee- en Atolwijk), Werken in de Wijk (incl. wijkserviceteams), Sport en recreatie (combinatiefuncties sport), Integrale handhaving en Fysieke veiligheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
John van den Heuvel is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John van den Heuvel (SP) 1715 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. John van den Heuvel, Raadslid, SP, gemeente Lelystad

Mevr. Elly van Wageningen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, Onderwijs en onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed, Sport en bewegen, Vitaliteit en gezondheid.

Elly van Wageningen is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg (incl. verantwoording project Marokkaans Nederlandse en Antilliaanse risico jongeren), Opvoedingsondersteuning, Onderwijs en voorschoolse voorzieningen (incl. openbaar onderwijs, LEA, brede school, passend onderwijs, vsv/rmc, beroepsonderwijs), Duurzaamheid, water- en klimaatbeleid (incl. nutsbedrijven en HVC), Windmolenbeleid, Milieu en afvalstoffen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2014 is Elly van Wageningen bestuurslid bij de wethoudersvereniging. Vanaf juni 2017 is Elly van Wageningen vice-voorzitter bij de wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Elly van Wageningen (ChristenUnie) 1071 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Elly van Wageningen, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lelystad