Overheid in Flevoland

Gemeente Lelystad (Flevoland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Luc Baaten

Functie: WethouderPolitiek: InwonersPartij
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Luc Baaten heeft in de portefeuille: Natuurbeheer en natuurontwikkeling, Kustontwikkeling en Bataviakwartier, Verkeer en vervoer (mobiliteit), Recreatie en toerisme, Gemeentelijke dienstverlening, Dierenwelzijn, Vergunningverlening en Uitvoering project Campus/SVOL.

Luc Baaten is de 3e locoburgemeester in Lelystad.

Dhr. David de Vreede

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
David de Vreede heeft in de portefeuille: Beheer openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie) : Inwonerspartij Lelystad, Werk en inkomen (Participatiewet): Mooi Lelystad, Financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd): VVD, Armoede en schuldhulpverlening: Mooi Lelystad, Uitvoering ICL besluit coördinatie: VVD, (incl. kwaliteitsniveau o.r., Kwaliteit StructuurPlan (KSP) en meerjarenramingen) en Integrale handhaving (ook asbestdaken aanpak): LL

Dhr. Adam Elzakalai

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2021 (2 maanden in dienst)

Dhr. Henry Meijdam

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: oktober 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Henry Meijdam heeft in de portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en brandweer, Communicatie en voorlichting, Horeca, Bestuurlijke vernieuwing en de Wettelijke burgemeesterstaken (bevorderen integriteit, voorzitter van college, voorzitter van gemeenteraad, voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen, opperbevel bij crises en rampen in de gemeente en vergunningverlening evenementen).

Dhr. Arjen Schepers

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jack Schoone

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Lelystad
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Jack Schoone heeft in de portefeuille: Wmo (Maatschappelijke dienstverlening), Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT, Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, Sport en bewegen, Vitaliteit en gezondheid, Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling, Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie).

Jack Schoone is de 2e loco-burgemeester in Lelystad.

Mevr. Madelon van Noort

Functie: WethouderPolitiek: Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen
Coalitie
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Onderwijs, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Madelon van Noort heeft in de portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs en onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed, Emancipatie en integratie, Kunst en cultuur.

Madelon van Noort is de 5e locoburgemeester.