Overheid in Flevoland

Gemeente Lelystad (Flevoland)

Pagina 1 van 7 (62 resultaten)

Dhr. John van den Heuvel

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Recreatie / ToerismeToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John van den Heuvel (SP) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen (incl. Participatiewet), Stads- en wijkbeheer (incl. natuur, flora, fauna en ecologie, Bataviahaven, riolering ), Wijkvernieuwing / stedelijke vernieuwing op uitnodiging (incl Ronde tafel Zuiderzee- en Atolwijk), Werken in de Wijk (incl. wijkserviceteams), Sport en recreatie (combinatiefuncties sport), Integrale handhaving en Fysieke veiligheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
John van den Heuvel is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John van den Heuvel (SP) 1715 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. John van den Heuvel, Raadslid, SP, gemeente Lelystad

Dhr. Jop Fackeldey

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2007 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Evenementen en marketing, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jop Fackeldey (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen en volkshuisvesting (incl. Warande, Hanzepark, Parkwijk), Economische Zaken (incl. Floriade), Financiën (incl. Deelnemingen), ICL, Luchthavenontwikkeling, Citymarketing en evenementen, Vergunningverlening (bouw en woningtoezicht, milieu en WABO-kort, passend binnen vastgestelde ruimtelijke kaders), Gemeentelijke dienstverlening (+ ICT en nieuwe media & open data/digitale bereikbaarheid). Jop Fackeldey is de eerste locoburgemeester van Lelystad.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting en wonen, Grondzaken, Economie en toerisme, Kunst & Cultuur, Citymarketing, Evenementen, Integrale handhaving, Dienstverlening en verantwoordelijk als Aandeelhouder OMS en Aandeelhouder OMALA voor de gemeente Lelystad.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jop Fackeldey is vice-voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).
         
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jop Fackeldey lijsttrekker voor de PvdA in de gemeente Lelystad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jop Fackeldey (PvdA) 1805 voorkeurstemmen.
     
In 2012 is Jop Fackeldey benoemd tot Voorzitter G32 Fysieke Pijler. 


Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn (AWBZ/WMO) (incl. buurthuiswerk en coördinatie vrijwilligerswerk)
Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Maatschappelijke dienstverlening (incl. dag en nachtopvang), Gezondheidszorg, Integratie en emancipatie, Kunst en cultuur, Stadshart, Personeel en Organisatie (+ Onderzoek en Statistiek bij brede monitoring en overigens portefeuillespecifiek).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Sparreboom-van der Spoel (VVD) 2366 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel, Raadslid, VVD, gemeente Lelystad

Mevr. Elly van Wageningen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg (incl. verantwoording project Marokkaans Nederlandse en Antilliaanse risico jongeren), Opvoedingsondersteuning, Onderwijs en voorschoolse voorzieningen (incl. openbaar onderwijs, LEA, brede school, passend onderwijs, vsv/rmc, beroepsonderwijs), Duurzaamheid, water- en klimaatbeleid (incl. nutsbedrijven en HVC), Windmolenbeleid, Milieu en afvalstoffen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2014 is Elly van Wageningen bestuurslid bij de wethoudersvereniging. Vanaf juni 2017 is Elly van Wageningen vice-voorzitter bij de wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Elly van Wageningen (ChristenUnie) 1071 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Elly van Wageningen, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lelystad

Dhr. Ed Rentenaar

Functie: WethouderPolitiek: InwonersPartij Lelystad
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke - en Stadsontwikkeling, MRA (trekker), Verkeer en Mobiliteit (incl. parkeren en parkeerexploitaties; OV en verkeersveiligheid, vervoersregio), Toerisme, Ontwikkeling kust (incl. Flevokust, Batavialand en ontwikkeling Kust Noord), Grondzaken, Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (incl. MFA ís en IHP), Vergunningverlening WABO uitgebreid (niet passend binnen vastgestelde ruimtelijke kaders) en Dierenwelzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf december 2015 is Ed Rentenaar voorzitter van VNG Flevoland.

Mevr. Marianne van de Watering

Functie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Lelystad
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 3 oktober 2017 is Marianne van de Watering raadslid voor LEUC (Lelystads Enthousiast Uniek Collectief).

Tot september 2014 was Marianne van de Watering lid van de inwonersPartij Lelystad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marianne van de Watering (Inwoners Partij Lelystad) 581 voorkeurstemmen.

Mevr. Ank van Rijnsoever

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OPA
Politiek leider OPA
Lijsttrekker OPA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ank van Rijnsoever (OPA Plus) 847 voorkeurstemmen. Tot maart 2014 is Ank van Rijnsoever raadslid namens de InwonersPartij Lelystad.

Dhr. Alexander Sprong

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander Sprong (SP) 27 voorkeurstemmen.

Mevr. JeantiŽnne van der Hoek-Dubois

Functie: RaadslidPolitiek: InwonersPartij Lelystad
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2010 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 7 november 2017 is Jeantiënne van der Hoek-Dubois raadslid voor de politieke partij 'Leefbaar Lelystad'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeantiënne van der Hoek - Dubois (Leefbaar Lelystad) 257 voorkeurstemmen. Tot maart 2014 was Jeantiënne van der Hoek - Dubois lid van Bindend Lokaal.

Dhr. Kadir Aksoy

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kadir Aksoy (GroenLinks) 410 voorkeurstemmen.