Overheid in Flevoland

Gemeente Lelystad (Flevoland)

Pagina 1 van 6 (60 resultaten)

Mevr. Nelly den Os

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nelly den Os heeft in haar portefeuille: Wmo (Maatschappelijke dienstverlening), Jeugdzorg, Beheer openbare ruimte (coördinerend ‘Mensen Maken de buurt’), Personeel enorganisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering & digitalisering/ICT.

Nelly den Os is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Elly van Wageningen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, Onderwijs en onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed, Sport en bewegen, Vitaliteit en gezondheid.

Elly van Wageningen is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg (incl. verantwoording project Marokkaans Nederlandse en Antilliaanse risico jongeren), Opvoedingsondersteuning, Onderwijs en voorschoolse voorzieningen (incl. openbaar onderwijs, LEA, brede school, passend onderwijs, vsv/rmc, beroepsonderwijs), Duurzaamheid, water- en klimaatbeleid (incl. nutsbedrijven en HVC), Windmolenbeleid, Milieu en afvalstoffen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2014 is Elly van Wageningen bestuurslid bij de wethoudersvereniging. Vanaf juni 2017 is Elly van Wageningen vice-voorzitter bij de wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Elly van Wageningen (ChristenUnie) 1071 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Elly van Wageningen, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lelystad

Dhr. Ed Rentenaar

Functie: WethouderPolitiek: InwonersPartij Lelystad
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Natuurbeheer en –ontwikkeling, Recreatie en toerisme, Gemeentelijke dienstverlening, Kustontwikkeling, Bataviakwartier, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer (mobiliteit) en Uitvoering project campus/SVOL.

Ed Renetenaar is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke - en Stadsontwikkeling, MRA (trekker), Verkeer en Mobiliteit (incl. parkeren en parkeerexploitaties; OV en verkeersveiligheid, vervoersregio), Toerisme, Ontwikkeling kust (incl. Flevokust, Batavialand en ontwikkeling Kust Noord), Grondzaken, Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (incl. MFA ’s en IHP), Vergunningverlening WABO uitgebreid (niet passend binnen vastgestelde ruimtelijke kaders) en Dierenwelzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf december 2015 is Ed Rentenaar voorzitter van VNG Flevoland.

Dhr. Peter Schot

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Schot heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling, Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie), Vergunningverlening, Fysieke veiligheid, Emancipatie en integratie, Kunst en cultuur.

Peter Schot is de 5e locoburgemeester.

Dhr. John van den Heuvel

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John van den Heuvel (SP) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd), Armoede en schuldhulpverlening, Uitvoering ICL besluit en Handhaving.

John van den Heuvel is de 6e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John van den Heuvel (SP) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen (incl. Participatiewet), Stads- en wijkbeheer (incl. natuur, flora, fauna en ecologie, Bataviahaven, riolering ), Wijkvernieuwing / stedelijke vernieuwing op uitnodiging (incl Ronde tafel Zuiderzee- en Atolwijk), Werken in de Wijk (incl. wijkserviceteams), Sport en recreatie (combinatiefuncties sport), Integrale handhaving en Fysieke veiligheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
John van den Heuvel is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John van den Heuvel (SP) 1715 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. John van den Heuvel, Raadslid, SP, gemeente Lelystad

Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische zaken, waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing, Lelystad Next Level coördinatie, Wonen, volkshuisvesting en Stadshart.

Janneke Sparreboom is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn (AWBZ/WMO) (incl. buurthuiswerk en coördinatie vrijwilligerswerk)
Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Maatschappelijke dienstverlening (incl. dag en nachtopvang), Gezondheidszorg, Integratie en emancipatie, Kunst en cultuur, Stadshart, Personeel en Organisatie (+ Onderzoek en Statistiek bij brede monitoring en overigens portefeuillespecifiek).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Sparreboom-van der Spoel (VVD) 2366 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel, Raadslid, VVD, gemeente Lelystad

Dhr. Henk Schraa

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Schraa (ChristenUnie) 102 voorkeurstemmen.

Dhr. Murat Aktan

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter JongLelystad (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Edwin Hers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2016-2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Edwin Hers (VVD) 41 voorkeurstemmen.

Mevr. Marianne van de Watering

Functie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Lelystad
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 3 oktober 2017 is Marianne van de Watering raadslid voor LEUC (Lelystads Enthousiast Uniek Collectief).

Tot september 2014 was Marianne van de Watering lid van de inwonersPartij Lelystad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marianne van de Watering (Inwoners Partij Lelystad) 581 voorkeurstemmen.