Overheid in Flevoland

Gemeente Lelystad (Flevoland)

Pagina 4 van 6 (58 resultaten)

Dhr. Rene Oosterloo

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2009 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Plaatsvervangend concerncontroller / afdeling concernstaf, gemeente Lelystad.

Dhr. Geert-Jan Put

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: oktober 2008 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Geert-Jan Put is directeur Grondbedrijf en hoofd economische zaken en vastgoedontwikkeling (EVO) in de gemeente Lelystad.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2008 is Geert-Jan Put voorzitter van de rekenkamercommissie in de gemeente Noordoostpolder.

Van 2008 tot 2015 is Geert-Jan Put directeur grondbedrijf bij de gemeente Lelystad en in de periode 2008 tot 2012 is Geert-Jan Put lid van de commissie van de rekenkamer.      

Vanaf 2009 is Geert-Jan Put bestuurslid (penningmeester) bij de Nederlandse Vereniging van Grondbedrijven (VVG).

Dhr. Wim Raijmakers

Functie: RaadslidPolitiek: Lelystads Belang
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. Ed Rentenaar

Functie: WethouderPolitiek: InwonersPartij Lelystad
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Rentenaar (Inwonerspartij) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke - en Stadsontwikkeling, MRA (trekker), Verkeer en Mobiliteit (incl. parkeren en parkeerexploitaties; OV en verkeersveiligheid, vervoersregio), Toerisme, Ontwikkeling kust (incl. Flevokust, Batavialand en ontwikkeling Kust Noord), Grondzaken, Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (incl. MFA ís en IHP), Vergunningverlening WABO uitgebreid (niet passend binnen vastgestelde ruimtelijke kaders) en Dierenwelzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf december 2015 is Ed Rentenaar voorzitter van VNG Flevoland.

Dhr. Henk Riepma

Functie: Griffie
Toelichting: Adjunct Griffier Lelystad.

Dhr. Jack Schoone

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Leefbaar Lelystad
Politiek leider Leefbaar Lelystad
Lijsttrekker Leefbaar Lelystad (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jack Schoone (Leefbaar Lelystad) 758 voorkeurstemmen. Tot maart 2014 was Jack Schoone raadslid namens Bindend Lokaal.

Dhr. Henk Schraa

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Schraa (ChristenUnie) 102 voorkeurstemmen.

Dhr. Bert Spanjaard

Functie: GriffieIn dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT

Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn (AWBZ/WMO) (incl. buurthuiswerk en coördinatie vrijwilligerswerk)
Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Maatschappelijke dienstverlening (incl. dag en nachtopvang), Gezondheidszorg, Integratie en emancipatie, Kunst en cultuur, Stadshart, Personeel en Organisatie (+ Onderzoek en Statistiek bij brede monitoring en overigens portefeuillespecifiek).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janneke Sparreboom-van der Spoel (VVD) 2366 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Janneke Sparreboom-van der Spoel, Raadslid, VVD, gemeente Lelystad

Dhr. Alexander Sprong

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander Sprong (SP) 27 voorkeurstemmen.