Overheid in Flevoland

Gemeente Noordoostpolder (Flevoland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Henk Suelmann

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Suelmann (CDA) heeft in zijn periode: Volkshuisvesting (wonen), Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering), Wethouder dorpen en diverse Projecten (Stadshart, Centrumschil en Nagele).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Suelmann (CDA) 188 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Henk Suelmann, Raadslid, CDA, gemeente Noordoostpolder

Dhr. Wiemer Haagsma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Politieke Unie - Noordoostpolder
Lijsttrekker Politieke Unie - Noordoostpolder (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wiemer Haagsma (Politieke Unie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Bouwgrond exploitatie, Bouw- en woningtoezicht en Wabo, Handhaving, Sport (zwembaden, sportaccommodaties, bevorderen sport), Kunst en media, Markten en deelnemingen e.d. en diverse Projecten ( Bestemmingsplan landelijk gebied en Emmelhage).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wiemer Haagsma (Politieke Unie: P.U.) 1299 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Wiemer Haagsma, Raadslid, Politieke Unie Noordoostpolder - P.U., gemeente Noordoostpolder

Dhr. Andries Poppe

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie / SGP
Lijsttrekker ChristenUnie / SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Andries Poppe (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: Groenvoorzieningen en natuurbescherming, Grachten en waterpartijen, Reiniging en riolering, Milieu, Begraven, Verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen, Openbaar vervoer, Recreatie & toerisme, Wethouder wijken, Centrum kunstzinnige vorming en theater, het project 'Windpark' en het project 'Cultuurbedrijf'.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Andries Poppe (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: groenvoorziening, natuurbescherming •grachten en waterpartijen •binnenhavens, waterwegen en waterkeringen •reiniging •riolering •milieu •verkeer en (openbaar) vervoer •wegen, straten en pleinen •recreatie en toerisme •subsidies (ILG, leader en EU-subsidies) •Sociale werkvoorziening •windpark Noordoostpolder •Zuyderzeerand en verantwoordelijk voor de superbus in de gemeente Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Andries Poppe aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Andries Poppe lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP in de gemeente Noordoostpolder. Andries Poppe heeft 1695 voorkeurstemmen.
          
Wethouder Andries Poppe was eerder vier jaar gemeenteraadslid van ChristenUnie/SGP in Noordoostpolder.

Dhr. Hans Wijnants

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Wijnants (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling, Financiën, Onderwijstaken, volwasseneneducatie en onderwijshuisvesting, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugdbeleid, ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen) en het Project 'Wellerwaard'.

Mevr. Hennie Bogaards-Simonse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: Armoedebeleid, Re-integratiebeleid, uitstroombevordering, Sociale werkvoorziening, Volksgezondheid, Wmo en het Project 'Krachtig Noordoostpolder (3 decentralisaties)'.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: maatschappelijke participatie (waaronder ouderen, minderheden, armoedebeleid, uitstroombevordering, maatschappelijke zorg, re-integratiebeleid, sociaal-cultureel werk), Wmo (vervoer- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning), volksgezondheid (ziekenhuizen, GGD, 1e lijnszorg) en verantwoordelijk voor de handhaving (behalve de taken die wettelijk bij de burgemeester liggen) in de gemeente Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juli 2017 geeft Hennie Boogaards-Simonse aan dat ze als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
  
Hennie Boogaards-Simonse is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hennie Boogaards-Simonse (CDA) 2369 voorkeurstemmen.

Dhr. Theun Tuinenga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Politieke Unie Noordoostpolder - P.U. (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Theun Tuinenga (Politieke Unie: P.U.) 98 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Goos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Johan Goos (CDA) 146 voorkeurstemmen.

Dhr. Hendrik Jan Lambregtse

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hendrik Jan Lambregtse (ChristenUnie-SGP) 24 voorkeurstemmen.

Mevr. Hylke Hekkenberg

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker PvdA / GroenLinks (2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Teun Nijdam

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Partij van de vrije Poldermensen (2014-)
Politiek leider Partij van de vrije Poldermensen
Lijsttrekker Partij van de vrije Poldermensen (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 1998 (19 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In oktober 2017 geeft Teun Nijdam aan dat hij als PvvP-raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
            
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Teun Nijdam lijsttrekker voor de Partij van de vrije Poldermensen (PvvP). Teun Nijdam heeft 550 voorkeurstemmen.

Tot maart 2014 is Teun Nijdam gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van Lijst Nijdam.

In 1998 is Teun Nijdam toegetreden tot de gemeenteraad. Tot december 2013 was Teun Nijdam lid van de PvdA-fractie.

Van 1994 tot 1998 is Teun Nijdam actief in de lokale politiek van Noordoostpolder (als ondersteunend fractielid).