Overheid in Flevoland

Gemeente Noordoostpolder (Flevoland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Henk Suelmann

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Suelmann (CDA) heeft in zijn periode: Volkshuisvesting (wonen), Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering), Wethouder dorpen en diverse Projecten (Stadshart, Centrumschil en Nagele).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Suelmann (CDA) 188 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Henk Suelmann, Raadslid, CDA, gemeente Noordoostpolder

Dhr. Wiemer Haagsma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Politieke Unie - Noordoostpolder
Lijsttrekker Politieke Unie - Noordoostpolder (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wiemer Haagsma (Politieke Unie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Bouwgrond exploitatie, Bouw- en woningtoezicht en Wabo, Handhaving, Sport (zwembaden, sportaccommodaties, bevorderen sport), Kunst en media, Markten en deelnemingen e.d. en diverse Projecten ( Bestemmingsplan landelijk gebied en Emmelhage).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wiemer Haagsma (Politieke Unie: P.U.) 1299 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Wiemer Haagsma, Raadslid, Politieke Unie Noordoostpolder - P.U., gemeente Noordoostpolder

Mevr. Hennie Bogaards-Simonse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: Armoedebeleid, Re-integratiebeleid, uitstroombevordering, Sociale werkvoorziening, Volksgezondheid, Wmo en het Project 'Krachtig Noordoostpolder (3 decentralisaties)'.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: maatschappelijke participatie (waaronder ouderen, minderheden, armoedebeleid, uitstroombevordering, maatschappelijke zorg, re-integratiebeleid, sociaal-cultureel werk), Wmo (vervoer- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning), volksgezondheid (ziekenhuizen, GGD, 1e lijnszorg) en verantwoordelijk voor de handhaving (behalve de taken die wettelijk bij de burgemeester liggen) in de gemeente Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juli 2017 geeft Hennie Boogaards-Simonse aan dat ze als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
  
Hennie Boogaards-Simonse is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hennie Boogaards-Simonse (CDA) 2369 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Wijnants

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Wijnants (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling, Financiën, Onderwijstaken, volwasseneneducatie en onderwijshuisvesting, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugdbeleid, ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen) en het Project 'Wellerwaard'.

Dhr. Andries Poppe

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie / SGP
Lijsttrekker ChristenUnie / SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Andries Poppe (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: Groenvoorzieningen en natuurbescherming, Grachten en waterpartijen, Reiniging en riolering, Milieu, Begraven, Verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen, Openbaar vervoer, Recreatie & toerisme, Wethouder wijken, Centrum kunstzinnige vorming en theater, het project 'Windpark' en het project 'Cultuurbedrijf'.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Andries Poppe (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: groenvoorziening, natuurbescherming •grachten en waterpartijen •binnenhavens, waterwegen en waterkeringen •reiniging •riolering •milieu •verkeer en (openbaar) vervoer •wegen, straten en pleinen •recreatie en toerisme •subsidies (ILG, leader en EU-subsidies) •Sociale werkvoorziening •windpark Noordoostpolder •Zuyderzeerand en verantwoordelijk voor de superbus in de gemeente Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Andries Poppe aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Andries Poppe lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP in de gemeente Noordoostpolder. Andries Poppe heeft 1695 voorkeurstemmen.
          
Wethouder Andries Poppe was eerder vier jaar gemeenteraadslid van ChristenUnie/SGP in Noordoostpolder.

Mevr. Maayolein Goelema

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Bouke Wielenga

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Ellen Blokhuis-Lindenbergh

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2013 (5 jaar, 2 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ellen Blokhuis-Lindenbergh (VVD) 333 voorkeurstemmen.
       
Van 2008 tot 2013 is Ellen Blokhuis-Lindenbergh fractieassistent van de VVD-fractie. Eerder was ze secretaris van VVD Noordoostpolder.

Van 2010 tot 2013 is Ellen Blokhuis-Lindenbergh burgerraadslid namens de VVD.

Dhr. Mark Dieleman

Functie: RaadslidPolitiek: PU
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Bouke Wielenga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Bouke Wielenga lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Noordoostpolder. Bouke Wielenga heeft 938 voorkeurstemmen.