Overheid in Flevoland

Gemeente Noordoostpolder (Flevoland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Mevr. Dennie Kattenberg

Functie: GriffieIn dienst sinds: augustus 2005 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier.

Dhr. Eelke de Vries

Functie: DirecteurIn dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eelke de Vries is directeur Ontwikkeling, Realisatie & Beheer in de gemeente Noordoostpolder. Vanaf mei 2013 is Eelke de Vries algemeen directeur en loco-gemeentesecretaris.

Dhr. Robert Wassink

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Robert Wassink is raadsgriffier van de gemeenteraad in Noordoostpolder.Werkzaamheden bij de Overheid:
Robert Wassink is raadsgriffier van de gemeenteraad in Noordoostpolder. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Noordoostpolder en de raadscommissies. Robert Wassink is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dhr. Iwan Valk

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2009 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Iwan Valk is Directeur Publieksdiensten & Projecten, gemeente Noordoostpolder. Vanaf mei 2013 is Iwan Valk gemeentesecretaris en directeur.

Dhr. Olaf Storms

Functie: ManagerIn dienst sinds: juli 2004 (13 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenToelichting: Werkzaam bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Mevr. Maayolein Goelema

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Aucke van der Werff

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Aucke van der Werff (CDA) heeft in zijn portefeuille: Cultureel erfgoed (incl. Schokland), Openbare orde en veiligheid, Algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden (personeelsbeleid) en het Project 'Dienstverlening'.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Aucke van der Werff heeft in zijn portefeuille: Project Dienstverlening, internationale contacten, waaronder millenniumgemeente, communicatie, waaronder bewonersparticipatie, ambtelijke en bestuurlijke zaken, burgerdiensten, brandweer, openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding, Zuiderzeelijn en verantwoordelijk voor het Cultureel erfgoed, inclusief Schokland, maar zonder het cultuurbeleid hierover, in de gemeente Noordoostpolder.

Burgemeester Aucke van der Werff is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In februari 2018 geeft Aucke van der Werff aan dat hij als burgemeester stopt op 1 oktober 2018.

Aucke van der Werff is secretaris van de VNG-afdeling Flevoland.
Aanverwant:2003 - 2010Dhr. Aucke van der Werff, Burgemeester, CDA, gemeente Het Bildt

Dhr. Henk Suelmann

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henk Suelmann (CDA) heeft in zijn periode: Volkshuisvesting (wonen), Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering), Wethouder dorpen en diverse Projecten (Stadshart, Centrumschil en Nagele).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Suelmann (CDA) 188 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Henk Suelmann, Raadslid, CDA, gemeente Noordoostpolder

Mevr. Gonny Schot

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Hennie Bogaards-Simonse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: Armoedebeleid, Re-integratiebeleid, uitstroombevordering, Sociale werkvoorziening, Volksgezondheid, Wmo en het Project 'Krachtig Noordoostpolder (3 decentralisaties)'.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Bogaards-Simonse (CDA) heeft in haar portefeuille: maatschappelijke participatie (waaronder ouderen, minderheden, armoedebeleid, uitstroombevordering, maatschappelijke zorg, re-integratiebeleid, sociaal-cultureel werk), Wmo (vervoer- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning), volksgezondheid (ziekenhuizen, GGD, 1e lijnszorg) en verantwoordelijk voor de handhaving (behalve de taken die wettelijk bij de burgemeester liggen) in de gemeente Noordoostpolder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juli 2017 geeft Hennie Boogaards-Simonse aan dat ze als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
  
Hennie Boogaards-Simonse is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hennie Boogaards-Simonse (CDA) 2369 voorkeurstemmen.