Overheid in Flevoland

Provincie Flevoland (Flevoland)

Pagina 1 van 6 (59 resultaten)

Mevr. Henriette Muller

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursadviseur.

Dhr. Otto Telkamp

Functie: BureauhoofdIn dienst sinds: april 2012 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: InfrastructuurWerkzaamheden bij de Overheid:


Hoof Ingenieursbureau afdeling infrastructuur, provincie Flevoland.

 


Dhr. Leen Verbeek

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: PvdAIn dienst sinds: november 2008 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
CdK Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Rijkstaken, P&O, Inkoop en aanbesteding, Facilitaire zaken en Archiefinspectie.

Coalitieperiode 2011-2015
Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Informatisering & Automatisering, Dmitrov en verantwoordelijk voor de IF Almere in de provincie Flevoland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Leen Verbeek is voorzitter van de Federatie Welstand. Medio 2013 is Leen Verbeek benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens).

De bestuursadviseur van Leen Verbeek is Zainab Akariou.

1990 - 1994 Wethouder, gemeente Houten
2003 - 2008 Burgemeester, gemeente Purmerend

Aanverwant:2003 - 2008Dhr. Leen Verbeek, Burgemeester, PvdA Purmerend, gemeente Purmerend

Mevr. Diederieke Grijns

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: februari 2016 (2 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Mevr. Maria Overmars

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2008 (10 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur / afdelingshoofd Kabinet-, Bestuurs- en Juridische Zaken, provincie Flevoland.

Dhr. Michiel Rijsberman

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2015)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) heeft in zijn portefeuille: Recreatie en Toerisme (Gebiedspromotie, Nationaal Park Oostvaardersplassen), Kunst en cultuur, Europa (Comité van Regio's, Coördinatie Interreg en Assembly of European Regions), IJsselmeer/Markermeer, Flevolandse samenwerkingsagenda, Bestuurlijke Zaken / Bestuurlijke vernieuwing, Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht, Digitale infrastructuur buitengebied, Communicatie en ICT.

Michiel Rijsberman is de vierde loco-Commissaris van de Koning.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michiel Rijsberman (D66) heeft 6778 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Jan-Nico Appelman

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken (Coördinatie handelsmissies, Topsectoren / MKB
EFRO), Maritieme Strategie (Flevokust, Maritieme servicehaven , Noordelijk Flevoland, Kornwerderzand), Landbouw en Visserij, Nieuwe Natuur, Floriade en Onderwijs.

Jan-Nico Appelman is de tweede loco voor de Commissaris van de Koning.

Bestuursperiode 2012-2015
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Economische Zaken, inclusief coördinatie handelsmissies, Arbeidsmarktbeleid, Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk, Gebied (pMJP) (coördinatie), Klimaat en Energie, Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on), Noordelijk Flevoland + Schokland (coördinatie vanuit de provincie Flevoland), Onderwijs, Toerisme en Recreatie, Landbouw en Visserij.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Het secretariaat van Jan Nico Appelman is bereikbaar via SecretariaatAppelman@flevoland.nl.

Jan Nico Appelman (CDA) heeft 1.645 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Jan Nico Appelman (CDA) 1050 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde, ChristenUnie / CDA Flevoland, Provincie Flevoland

Dhr. Ad Meijer

Functie: GedeputeerdePolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2017 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, MobiliteitToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Gedeputeerde Ad Meijer (SP) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Klimaat en energie, Openbaar Vervoer, Samenleving (zorg), Vitaal Platteland (POP3 en Fonds leefbaarheid landelijk gebied), Natuur en Landschap, IPO-bestuur, Milieu, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, DE-on, IPO Bestuur, IPO BAC Vitaal Platteland, IPO BAC Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, IPO BAC Financiën en E-provincies, IPO BAC Energie, Alliander N.V., N.V. Afvalzorg Holding, N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, Vitens N.V., Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Appelman en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Ad Meijer is de 4e loco-Commissaris van de Koning (CdK).

Dhr. Jaap Lodders

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: november 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jaap Lodders (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Mobiliteit (excl. OV), Amsterdam Lelystad Airport, OMALA, Schaalsprong Almere/RRAAM, IJsseldelta-Zuid, Rijksvastgoedbedrijf, Water en Sport.

Jaap Lodders is de eerste loco CdK Flevoland.

Bestuursperiode 2012-2014
Gedeputeerde Jaap Lodders heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Luchthaven Lelystad/OMALA, IJsseldelta, Sport, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur, Milieubeleid, Vergunningverlening en Handhaving en vanuit de provincie Flevoland verantwoordelijk voor de Afvalzorg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De bestuursadviseur van gedeputeerde Jaap Lodders is Miranda Duiveman.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 is Jaap Lodders lijsttrekker van de VVD. Hij heeft 11.140 voorkeurstemmen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Jaap Lodders (VVD) 3804 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Jaap Lodders, Gedeputeerde, VVD Flevoland, Provincie Flevoland2002 - 2009Dhr. Jaap Lodders, Wethouder, VVD, gemeente Lelystad

Mevr. Marieke Hinzen

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Statenadviseur/ commissiegriffier commissie Bestuur.