Overheid in Flevoland

Provincie Flevoland (Flevoland)

Pagina 1 van 6 (60 resultaten)

> Marktonderzoek in Flevoland


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Flevoland. Klik rechts op de buttons voor meer informatie.

Mevr. Henriette Muller

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: juni 2015 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursadviseur.

Dhr. Otto Telkamp

Functie: BureauhoofdIn dienst sinds: april 2012 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: InfrastructuurWerkzaamheden bij de Overheid:


Hoof Ingenieursbureau afdeling infrastructuur, provincie Flevoland.

 


Dhr. Leen Verbeek

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: PvdAIn dienst sinds: november 2008 (12 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
CdK Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Voorzitter Provinciale Staten, Voorzitter Gedeputeerde Staten, Rijksheer-taken, Burgemeesterszaken, Aangelegenheden Koninklijk Huis, Koninklijke onderscheidingen en predicaten, Integriteit, Bemiddelingsverzoeken, Bezwaar en beroep, Openbare orde en Veiligheid, Ondermijning, Veiligheid / Crisisbeheersing, Veiligheidsregio Flevoland en Archiefinspectie.

Coalitieperiode 2015-2019
CdK Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Rijkstaken, P&O, Inkoop en aanbesteding, Facilitaire zaken en Archiefinspectie.

Coalitieperiode 2011-2015
Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Informatisering & Automatisering, Dmitrov en verantwoordelijk voor de IF Almere in de provincie Flevoland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 2019 is Leen Verbeek voorzitter RvT Slachtofferhulp Nederland.

Leen Verbeek is voorzitter van de Federatie Welstand. Medio 2013 is Leen Verbeek benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens).

De bestuursadviseur van Leen Leen Verbeek is Patriek Hofstra. Tot april 2017 is de bestuursadviseur van Leen Verbeek Zainab Akariou.

1990 - 1994 Wethouder, gemeente Houten
2003 - 2008 Burgemeester, gemeente Purmerend

Aanverwant:2003 - 2008Dhr. Leen Verbeek, Burgemeester, PvdA Purmerend, gemeente Purmerend

Mevr. Diederieke Grijns

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: februari 2016 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Mevr. Maria Overmars

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2008 (13 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Directeur bedrijfsvoering.
Directeur / afdelingshoofd Kabinet-, Bestuurs- en Juridische Zaken, provincie Flevoland.

Dhr. Harold Hofstra

Functie: GedeputeerdePolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Harold Hofstra heeft in zijn portefeuille: Natuur, Natuurbeheer (inclusief Natura 2000), Natuurontwikkeling, Nieuwe Natuur, Ontwikkeling Oostrand, Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Plattelandsontwikkelingsprogramma, Vitaal Platteland, Fonds Vitaal Platteland, Water, Drinkwaterbescherming
Kaderrichtlijn Water, Kaderstelling Waterschap, Markermeer - IJmeer, Financiën, Financieel toezicht gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Deelnemingen, Sport, Bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland en Bestuurlijke adviescommissie financiën.

Harold Hofstra is de 5e loco CdK.

Bestuursperiode 2018-2019
Gedeputeerde Hofstra heeft in zijn portefeuille: Financiën, Krachtige Samenleving, Vitaal Platteland (POP3, Fonds leefbaarheid landelijk gebied), Natuur en Landschap, Dierenwelzijn Oostvaardersplassen, IPO BAC Vitaal Platteland, IPO BAC Financiën en E-provincies, Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Fackeldey, Alliander N.V., N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Vitens N.V.

Harold Hofstra is de 3e loco-CdK.

Dhr. Jop Fackeldey

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Energietransitie, Coördinatie klimaatakkoord, Energiebesparing, Warmtetransitie, Windenergie, Zonne-energie (inclusief op land), DE-on, Krachtige samenleving, Gezondheid en zorg, Fonds krachtige samenleving, Toerisme en recreatie, Gebiedspromotie, Kwaliteit openbaar bestuur, Bestuurlijke zaken, IPO-bestuur, Coördinatie interbestuurlijk toezicht, Coördinatie regio Zwolle, Regiegroep Metropoolregio Amsterdam, Communicatie en ICT en Bestuurlijke adviescommissie energie.

Jop Fackeldey is de 4e loco CdK.

Bestuursperiode 2018-2019
Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Milieu, Klimaat, Duurzaamheid, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Windenergie, Energietransitie, Openbaar vervoer, IPO Bestuur, IPO BAC Energie, IPO BAC Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, N.V. Afvalzorg Holding, Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Hofstra en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Jop Fackeldey is de 4e loco-CdK.

Dhr. Jan-Nico Appelman

Functie: GedeputeerdePolitiek: Fractievoorzitter CDA
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2019)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2012 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Luchthavenzaken, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie, Ruimtelijk-economisch beleid, Uitvoering circulaire economie, Topsectoren en MKB, Werklocaties, Horizon, Lelystad Airport Businesspark, OMALA, EFRO en Interreg, Verhaal van Flevoland programmalijn 2: versterken leer- en werkomgeving, Floriade Almere, Agrofood, Landbouw, Visserij, Landbouw meerdere smaken, Maritieme strategie, Flevokust Haven, Maritime Servicehaven, Kornwerderzand, Conference of Peripheral Maritime Regions, Human Capital Agenda, Hoger onderwijs, Facilitaire zaken, Het Flevolands Archief en Bestuurlijke adviescommissie economie.

Jan-Nico Appelman is de 3e loco CdK.

Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken (Coördinatie handelsmissies, Topsectoren / MKB
EFRO), Maritieme Strategie (Flevokust, Maritieme servicehaven , Noordelijk Flevoland, Kornwerderzand), Landbouw en Visserij, Nieuwe Natuur, Floriade en Onderwijs.

Jan-Nico Appelman is de tweede loco voor de Commissaris van de Koning.

Bestuursperiode 2012-2015
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Economische Zaken, inclusief coördinatie handelsmissies, Arbeidsmarktbeleid, Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk, Gebied (pMJP) (coördinatie), Klimaat en Energie, Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on), Noordelijk Flevoland + Schokland (coördinatie vanuit de provincie Flevoland), Onderwijs, Toerisme en Recreatie, Landbouw en Visserij.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Het secretariaat van Jan Nico Appelman is bereikbaar via SecretariaatAppelman@flevoland.nl.

Vanaf 23 februari 2018 is Nico Appelman demissionair gedeputeerde.

Jan Nico Appelman (CDA) heeft 1.645 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 heeft Jan Nico Appelman (CDA) 1050 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde, ChristenUnie / CDA Flevoland, Provincie Flevoland

Mevr. Cora Smelik

Functie: GedeputeerdePolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Cora Smelik heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid, Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam, Het goede voorbeeld, Beleid circulariteit / circulaire economie, Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling, Milieu, Bodem, Klimaatadaptatie, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw), Omgevingsdiensten, Afvalzorg, Omgevingsvisie (algemeen), Samenwerkingsagenda, Ruimte voor initiatief, Opgavegericht werken, Omgevingswet, Bestuurlijke vernieuwing, Pilot participatie, Inkoop en aanbesteding, Bestuurlijk adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Cora Smelik is de 2e loco-CdK.