Overheid in Flevoland

Provincie Flevoland (Flevoland)

Pagina 2 van 6 (59 resultaten)

Dhr. Onno de Meij

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2012 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Onno de Meij is hoofd van de afdeling Services en Middelen bij de provincie Flevoland.
    
Onno de Meij werkte onder andere bij de afdeling Facilitaire Zaken in de provincie Lelystad en de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A).

Dhr. Jan de Reus

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2019
Gedeputeerde Jan de Reus heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Mobiliteit (excl. regionaal openbaar vervoer), Amsterdam Lelystad Airport, OMALA, Schaalsprong Almere / RRAAM, IJsseldelta-Zuid, Water, Sport, IPO BACDuurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer, IPO BAC Mobiliteit en OMALA N.V. (incl. C.V. Airport Garden City); tevens gedeputeerde Appelman.

Jan de Reus is de 5e loco-CdK.

Mevr. Ine de Waal

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2015-2018)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: Ine de Waal (SP) heeft 2.451 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Mevr. Miranda Duiveman

Functie: KabinetschefIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2001 vervult Miranda Duiveman diverse (communicatie)functies bij de provincie Flevoland.

Dhr. Jop Fackeldey

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 dagen in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Milieu, Klimaat, Duurzaamheid, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Windenergie, Energietransitie, Openbaar vervoer, IPO Bestuur, IPO BAC Energie, IPO BAC Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, N.V. Afvalzorg Holding, Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Hofstra en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Jop Fackeldey is de 4e loco-CdK.

Dhr. Lloyd Ferdinand

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 29 dagen in dienst)

Dhr. Bert Gijsberts

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: Van november 2015 tot medio 2016 wordt Bert Gijsberts tijdelijk als Statenlid vervangen (vanwege ziekte).

Bert Gijsberts (VVD) heeft 3057 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Mevr. Diederieke Grijns

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: februari 2016 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Mevr. Mary Haselager

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2010 (8 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd concernprogramma''s (gebiedprogramma's en Europa), provincie Flevoland.

Dhr. Rob Hezemans

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2001 (17 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rob Hezemans is secretaris van de directie in de provincie Flevoland.