Overheid in Flevoland

Provincie Flevoland (Flevoland)

Pagina 2 van 6 (60 resultaten)

Dhr. Onno de Meij

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juli 2012 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Onno de Meij is hoofd van de afdeling Services en Middelen bij de provincie Flevoland.
    
Onno de Meij werkte onder andere bij de afdeling Facilitaire Zaken in de provincie Lelystad en de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A).

Dhr. Jan de Reus

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Luchthavenzaken, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jan de Reus heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Inpassing nieuwe ontwikkelingen, Landschap, Wonen, Almere 2.0, RRAAM, Schaalsprong Almere, Handelingsperspectief, Fonds verstedelijking / afronding IFA, Verhaal van Flevoland programmalijn 1: versterken hart van de stad, Verhaal van Flevoland programmalijn 5: vernieuwend wonen, Amsterdam Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, OMALA, Mobiliteit, Infrastructuur, Openbaar vervoer, inclusief spoor, Verkeersveiligheid, IJsseldelta Zuid, Smart mobility, MITC, Personeel en organisatie, Bestuurlijke adviescommissie duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Bestuurlijke adviescommissie mobiliteit en Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken.

Jan de Reus is de 1e loco-CdK.

Coalitieperiode 2018-2019
Gedeputeerde Jan de Reus heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Mobiliteit (excl. regionaal openbaar vervoer), Amsterdam Lelystad Airport, OMALA, Schaalsprong Almere / RRAAM, IJsseldelta-Zuid, Water, Sport, IPO BACDuurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer, IPO BAC Mobiliteit en OMALA N.V. (incl. C.V. Airport Garden City); tevens gedeputeerde Appelman.

Jan de Reus is de 5e loco-CdK.

Dhr. Bas de Reus

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (2 jaar, 2 dagen in dienst)

Mevr. Yvonne den Boer

Functie: StatenlidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2019 (2 jaar, 2 dagen in dienst)

Mevr. Monique Dubois

Functie: StatenlidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (2 jaar, 2 dagen in dienst)

Mevr. Miranda Duiveman

Functie: KabinetschefIn dienst sinds: september 2015 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2001 vervult Miranda Duiveman diverse (communicatie)functies bij de provincie Flevoland.

Dhr. Jop Fackeldey

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (3 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Energietransitie, Coördinatie klimaatakkoord, Energiebesparing, Warmtetransitie, Windenergie, Zonne-energie (inclusief op land), DE-on, Krachtige samenleving, Gezondheid en zorg, Fonds krachtige samenleving, Toerisme en recreatie, Gebiedspromotie, Kwaliteit openbaar bestuur, Bestuurlijke zaken, IPO-bestuur, Coördinatie interbestuurlijk toezicht, Coördinatie regio Zwolle, Regiegroep Metropoolregio Amsterdam, Communicatie en ICT en Bestuurlijke adviescommissie energie.

Jop Fackeldey is de 4e loco CdK.

Bestuursperiode 2018-2019
Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft in zijn portefeuille: Milieu, Klimaat, Duurzaamheid, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Windenergie, Energietransitie, Openbaar vervoer, IPO Bestuur, IPO BAC Energie, IPO BAC Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, N.V. Afvalzorg Holding, Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Hofstra en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Jop Fackeldey is de 4e loco-CdK.

Mevr. Diederieke Grijns

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: februari 2016 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Mevr. Mary Haselager

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2010 (10 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd concernprogramma''s (gebiedprogramma's en Europa), provincie Flevoland.

Dhr. Bryant Heng

Functie: StatenlidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2019 (1 jaar, 9 maanden in dienst)