Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Piet Boer

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd en Werk aan Water
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Piet Boer heeft in de portefeuille: voldoende en gezond water.

Piet Boer is de 4e loco-dijkgraaf.

Dhr. Jo Caris

Functie: Db-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Jo Caris heeft in de portefeuille: gezuiverd water, buitenland beleid, informatie en organisatie.

Jo Caris is de 1e loco-dijkgraaf.

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in de portefeuille: algemene zaken, communicatie en calamiteiten.

Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Andries Poppe

Functie: Db-lidPolitiek: VVD, 50PLUS en AWP
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Juridische zaken, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Andries Poppe heeft in de portefeuille: klimaat, duurzaamheid en juridische zaken.

Andries Poppe is de 3e loco-dijkgraaf.

Dhr. Tom Vereijken

Functie: Db-lidPolitiek: VVD, 50PLUS en AWP
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Tom Vereijken heeft in de portefeuille: waterveiligheid en financiën.

Tom Vereijken is de 2e loco-dijkgraaf.