Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Piet Boer

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd en Werk aan Water
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Jo Caris

Functie: Db-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2019 (3 maanden in dienst)

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Andries Poppe

Functie: Db-lidPolitiek: VVD, 50PLUS en AWP
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Tom Vereijken

Functie: Db-lidPolitiek: VVD, 50PLUS en AWP
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (3 maanden in dienst)