Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 1 van 3 (28 resultaten)

Dhr. Jaap van der Veen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juli 2017 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Programmadirecteur.

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in de portefeuille: algemene zaken, communicatie en calamiteiten.

Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Wouter Slob

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: september 2017 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: De secretaris-directeur adviseert (als secretaris) het dagelijks bestuur en de algemene vergadering en de dijkgraaf en staat (als directeur) aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Mevr. Caroline Schipper

Functie: Ab-lidPolitiek: 50PLUS
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Freek Appel

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2015-)
Politiek leider 50PLUS
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 25 dagen in dienst)

Dhr. Adrie Vermeulen

Functie: Ab-lidPolitiek: AgrariŽrs
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Andre Adamse

Functie: Ab-lidPolitiek: AgrariŽrs
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Herman Zwaaf

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij
Politiek leider Algemene Waterschapspartij
Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij (2015, 2019)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 2009 (12 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Herman Zwaaf is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij.

Mevr. Ineke Mastenbroek

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Mevr. Ellen Marcusse

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 26 dagen in dienst)