Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Mevr. Marie Carien Slootman-Claassen

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan water Flevoland
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Bert Philipsen

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan water Flevoland
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (23 dagen in dienst)

Mevr. Laura Bouwmeester

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (23 dagen in dienst)

Mevr. Janneke Ottens

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, Wonen en Natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Jan Nieuwenhuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (23 dagen in dienst)

Dhr. Jan Nieuwenhuis

Functie: Db-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Nieuwenhuis heeft in zijn portefeuille: Waterveiligheid
Stedelijk waterbeheer en Klimaatadaptieve stad, Natuur, Medegebruik - cultuurhistorie en WBP coördinatie.

Jan Niewenhuis is de 1e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Loco-dijkgraaf en heemraad Jan Nieuwenhuis heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Water, Wonen en Natuur', bestaand uit: Havenontwikkeling Flevokust, Operationaliseren buitendijkse Gebieden, Samenwerkingsstrategie, Normering Waterkeringen (HWBP), ‘Brede kijk’, Richtlijn Overstromingsrisico's, Regionale Ontwikkeling Almere, WBP, Buitendijks, Vaarwegbeheer, Stedelijk water (incl. baggeren, excl. provinciale vaarten), Baggerbeleid, Klimaatbestendigheid (incl. NBW wateropgave 2015-2050) en TOP-lijst-gebieden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had plaatsvervangend dijkgraaf Nieuwenhuis de portefeuille: WBP, Gebiedsprocessen, ‘Brede kijk’, Stedelijk water, Baggervisie/programma, Wateropgave 2050, Richtlijn overstromingsrisico, Overdracht grondwatertaken, Almere (implementatie schaalsprong) en Containerterminal Almere.
Aanverwant:2003 - heden Dhr. Jan Nieuwenhuis, Hoofdafdeling, gemeente Zeewolde

Dhr. Moes El Mhassani

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (23 dagen in dienst)

Dhr. Jacob van Olst

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker Water, Wonen en Natuur (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2015 AB-lid 'Natuurterreinen', Waterschap Zuiderzeeland.

Dhr. Jo Caris

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, Wonen en Natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Tom Vereijken

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 26 dagen in dienst)