Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 2 van 3 (28 resultaten)

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in de portefeuille: algemene zaken, communicatie en calamiteiten.

Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Anne Kolmer

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 25 dagen in dienst)

Mevr. Ellen Marcusse

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (7 jaar, 26 dagen in dienst)

Mevr. Ineke Mastenbroek

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Jan Nieuwenhuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Roelof Oost

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 25 dagen in dienst)

Mevr. Janneke Ottens

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, Wonen en Natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 25 dagen in dienst)

Dhr. Bert Philipsen

Functie: Ab-lidPolitiek: Werk aan water Flevoland
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (2 jaar, 22 dagen in dienst)

Dhr. Andries Poppe

Functie: Db-lidPolitiek: VVD, 50PLUS en AWP
Coalitie
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Juridische zaken, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Andries Poppe heeft in de portefeuille: klimaat, duurzaamheid en juridische zaken.

Andries Poppe is de 3e loco-dijkgraaf.

Mevr. Riet Rijs

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Natuur (2015-)
Politiek leider Natuur
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (6 jaar, 26 dagen in dienst)