Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 3 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Martinus Riepma

Functie: Ab-lidPolitiek: Geborgde zetel Agrariërs
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Riet Rijs

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Natuur (2015-)
Politiek leider Natuur
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Lida Schelwald-van der Kley

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Heemraad Lida Schelwald-van der Kley heeft in haar portefeuille: Waterkwaliteit, Afvalwaterketen, Buitenlandbeleid, STOWA, Aqualysis en NWB-fonds.

Lida Schelwald-van der Kley is 2e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Heemraad Lida Schelwald - van der Kley heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Schoon water', bestaand uit:
MVO, Internationale samenwerking, SAWA, DE-on, Slibstrategie, Afvalwaterketen, Visbeheerplan, Emissiebeheer en Zwemwater.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had Lida Schelwald de portefeuille: Operationeel beleid, Beheer, Samenwerken in de afvalwaterketen, Innovatie, Duurzaam/Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Implementatie Kaderrichtlijn Water e n het internationaal beleid.

Dhr. René van de Geijn

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Contact kan ook via info@waterwonenennatuur.nl.

Dhr. Jaap van der Veen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: april 2004 (13 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Jaap van der Veen is Secretaris-directeur van het Waterschap Zuiderzeeland (secretaris van het bestuur en direcreur van de werkorganisatie van het waterschap).Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 1995 tot 1998 is Jaap van der Veen directeur-secretaris bij het landelijke samenwerkingsverband GBKN.

Dhr. Jacob van Olst

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker Water, Wonen en Natuur (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2008 (9 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2015 AB-lid 'Natuurterreinen', Waterschap Zuiderzeeland.

Dhr. Nico van Staveren

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Tom Vereijken

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Herman Zwaaf

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij
Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij (2015)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Herman Zwaaf is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij.