Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 3 van 3 (30 resultaten)

Dhr. Martinus Riepma

Functie: Ab-lidPolitiek: Geborgde zetel Agrariërs
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Riet Rijs

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Natuur (2015-)
Politiek leider Natuur
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Lida Schelwald-van der Kley

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Heemraad Lida Schelwald-van der Kley heeft in haar portefeuille: Waterkwaliteit, Afvalwaterketen, Buitenlandbeleid, STOWA, Aqualysis en NWB-fonds.

Lida Schelwald-van der Kley is 2e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Heemraad Lida Schelwald - van der Kley heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Schoon water', bestaand uit:
MVO, Internationale samenwerking, SAWA, DE-on, Slibstrategie, Afvalwaterketen, Visbeheerplan, Emissiebeheer en Zwemwater.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had Lida Schelwald de portefeuille: Operationeel beleid, Beheer, Samenwerken in de afvalwaterketen, Innovatie, Duurzaam/Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Implementatie Kaderrichtlijn Water e n het internationaal beleid.

Dhr. Wouter Slob

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: september 2017 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: De secretaris-directeur adviseert (als secretaris) het dagelijks bestuur en de algemene vergadering en de dijkgraaf en staat (als directeur) aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Dhr. René van de Geijn

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Contact kan ook via info@waterwonenennatuur.nl.

Dhr. Jaap van der Veen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juli 2017 (4 maanden in dienst)
Toelichting: Programmadirecteur.

Dhr. Jacob van Olst

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker Water, Wonen en Natuur (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2008 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2015 AB-lid 'Natuurterreinen', Waterschap Zuiderzeeland.

Dhr. Nico van Staveren

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Tom Vereijken

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Herman Zwaaf

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij
Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij (2015)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Herman Zwaaf is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij.