Overheid in Flevoland

Zoekresultaten voor Harold Hofstra

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Harold Hofstra

Provincie: Provincie FlevolandFunctie: GedeputeerdePolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Harold Hofstra heeft in zijn portefeuille: Natuur, Natuurbeheer (inclusief Natura 2000), Natuurontwikkeling, Nieuwe Natuur, Ontwikkeling Oostrand, Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Plattelandsontwikkelingsprogramma, Vitaal Platteland, Fonds Vitaal Platteland, Water, Drinkwaterbescherming
Kaderrichtlijn Water, Kaderstelling Waterschap, Markermeer - IJmeer, Financiën, Financieel toezicht gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Deelnemingen, Sport, Bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland en Bestuurlijke adviescommissie financiën.

Harold Hofstra is de 5e loco CdK.

Bestuursperiode 2018-2019
Gedeputeerde Hofstra heeft in zijn portefeuille: Financiën, Krachtige Samenleving, Vitaal Platteland (POP3, Fonds leefbaarheid landelijk gebied), Natuur en Landschap, Dierenwelzijn Oostvaardersplassen, IPO BAC Vitaal Platteland, IPO BAC Financiën en E-provincies, Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland; tevens gedeputeerde Fackeldey, Alliander N.V., N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Vitens N.V.

Harold Hofstra is de 3e loco-CdK.