Overheid in Flevoland

Zoekresultaten voor Leen Verbeek

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Leen Verbeek

Provincie: Provincie FlevolandFunctie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: PvdAIn dienst sinds: november 2008 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
CdK Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Voorzitter Provinciale Staten, Voorzitter Gedeputeerde Staten, Rijksheer-taken, Burgemeesterszaken, Aangelegenheden Koninklijk Huis, Koninklijke onderscheidingen en predicaten, Integriteit, Bemiddelingsverzoeken, Bezwaar en beroep, Openbare orde en Veiligheid, Ondermijning, Veiligheid / Crisisbeheersing, Veiligheidsregio Flevoland en Archiefinspectie.

Coalitieperiode 2015-2019
CdK Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Rijkstaken, P&O, Inkoop en aanbesteding, Facilitaire zaken en Archiefinspectie.

Coalitieperiode 2011-2015
Leen Verbeek heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Informatisering & Automatisering, Dmitrov en verantwoordelijk voor de IF Almere in de provincie Flevoland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 2019 is Leen Verbeek voorzitter RvT Slachtofferhulp Nederland.

Leen Verbeek is voorzitter van de Federatie Welstand. Medio 2013 is Leen Verbeek benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens).

De bestuursadviseur van Leen Leen Verbeek is Patriek Hofstra. Tot april 2017 is de bestuursadviseur van Leen Verbeek Zainab Akariou.

1990 - 1994 Wethouder, gemeente Houten
2003 - 2008 Burgemeester, gemeente Purmerend

Aanverwant:2003 - 2008Dhr. Leen Verbeek, Burgemeester, PvdA Purmerend, gemeente Purmerend