Gemeente Almere (Flevoland)

Contact gemeente Almere

Stadhuisplein 1, 1315 HR ALMERE (Postbus 200, 1300 AE ALMERE)

Tel: 14036
Email: info@almere.nl
Website: http://www.almere.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Almere, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Almere. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Almere die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Almere).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Almere? Neem dan een kijkje op TipAlmere.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Almere. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Almere

Oppervlakte: 24.877 ha.
Aantal zetels: 45
Aantal inwoners (actueel): 226.630
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 226.630
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 222.919
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 217.828
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 214.715
Aantal burgers augustus 2020: 213.660
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 207.819
bewonersaantal mei 2018: 205.220
Aantal inwoners januari 2017: 200.914
Aantal inwoners maart 2016: 198.823
Aantal inwoners december 2015: 198.315
Aantal inwoners maart 2015: 197.318
Aantal inwoners mei 2014: 196.290
januari 2014: 196.156
november 2013: 195.710
augustus 2013: 195.740
mei 2013: 195.609
2012: 191.239
Aantal inwoners jan 2010: 188.160
Aantal inwoners jan 2009: 185.746
Bevolking jan 2008: 183.270
Inwonersaantal 2007: 180.924
Inwonersaantal 2006: 178.466
Inwonersaantal 2005: 175.007
Inwonersaantal 2004: 170.704
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Flevoland

Statistieken Flevoland

Aantal inwoners: 397772
Oppervlakte: 241200 ha.
E-mail: info@flevoland.nl
Website: http://www.flevoland.nl

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Almere? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland