Gemeente Zeewolde (Flevoland)

Contact gemeente Zeewolde

Raadhuisplein 1, 3891 ER ZEEWOLDE (Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE)

Tel: 036-5229400
Email: info@zeewolde.nl
Website: http://www.zeewolde.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Zeewolde, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Zeewolde. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Zeewolde die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Zeewolde).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Zeewolde? Neem dan een kijkje op TipZeewolde.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Zeewolde. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Zeewolde

Oppervlakte: 26.886 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.883
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 23.883
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 23.700
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 23.348
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 22.879
Aantal burgers gemeente aug 2020: 22.680
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 22.312
bewonersaantal mei 2018: 22.402
Aantal inwoners januari 2017: 22.457
Aantal inwoners maart 2016: 22.246
Aantal inwoners december 2015: 22.093
Aantal inwoners maart 2015: 21.888
Aantal inwoners mei 2014: 21.530
november 2013: 21.339
augustus 2013: 21.361
mei 2013: 21.339
2012: 21.201
Aantal inwoners jan 2010: 20.906
Aantal inwoners jan 2009: 20.773
Bevolking jan 2008: 20.286
Inwonersaantal 2007: 19.704
Inwonersaantal 2006: 19.421
Inwonersaantal 2005: 19.120
Inwonersaantal 2004: 19.180
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Flevoland

Statistieken Flevoland

Aantal inwoners: 397772
Oppervlakte: 241200 ha.
E-mail: info@flevoland.nl
Website: http://www.flevoland.nl

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Zeewolde? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland